- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Senioři

Postupné hledání


121ikona Město Třemošnice

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Jižní 438, 53843 Třemošnice
tel.: 469661406
email: dps@tremonet.cz
web: www.tremosnice.cz
ikona Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Mikulovická 478, 53002 Pardubice
tel.: 733703051
email: kdp.pce@seznam.cz
web: www.kamilka.eu
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona NADĚJE o.s. - Vysoké Mýto

 • Druh sociální služby: § 49 - domovy pro seniory
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: senioři
Náměstí Naděje 731, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 465424825
email: vysoke.myto@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
ikona Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
tel.: 461535324
email: salvia@salvia.cz
web: http://salvia.cz
ikona Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
tel.: 461535324
email: salvia@salvia.cz
web: http://salvia.cz
ikona Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Erno Košťála 1013, 53012 Pardubice
tel.: 466952423
email: pardubice@nrzp.cz
poradnapardubice@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
ikona Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Erno Košťála 1013, 53012 Pardubice
tel.: 466952423
email: pardubice@nrzp.cz
poradnapardubice@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
ikona Občanská poradna Pardubice, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
ul. 17. listopadu 237, 53002 Pardubice
tel.: 466989574
email: op.pce@seznam.cz
web: www.obcanskaporadnapardubice. cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz