- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Senioři

Postupné hledání


121ikona Oblastní charita Pardubice - Pečovatelská služba Holice v Čechách

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní, Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Palackého 1131, 53401 Holice
tel.: Tel.: 466 681 654, mobil: 775 296 831
email: holice@charitapardubice.cz
web: www.pardubice.charita.cz
ikona Oblastní charita Pardubice - Pečovatelská služba Lázně Bohdaneč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní, Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Šípkova 49, 53341 Lázně Bohdaneč
tel.: Tel.: 466 924 120, mobil: 775 296 832
email: bohdanec@charitapardubice.cz
web: www.pardubice.charita.cz
ikona Oblastní charita Pardubice - Pečovatelská služba Pardubice

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
V Ráji 732, 53002 Pardubice
tel.: 466335026, mobil: 777296850
email: jklimesova@charitapardubice.cz
web: www.pardubice.charita.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Tylova 248, 57201 Polička
tel.: 731 598 814
email: pecovatel.sl@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 722 218
email: pecovatel.sl@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
17.listopadu 69, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520/465 520 521
email: poradna@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 46 - denní stacionáře
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
Sokolská 68, 56204 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 522 375
email: dps.ustino@seznam.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
17. listopadu 69, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 734 769 711
email: osobni.asistence@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Pečovatelská služba Lanškroun

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
Havlíčkova 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 731 402 339
email: silarova.michaela@orlicko.cz
web: uo.charita.cz