- a | a | a +
Úvod > Seznam poskytovatelů

Seznam poskytovatelů

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 235517313
email: detskysluch@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
IČ: 499811
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Místo registrace:
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 235517313
email: ranapecemorava@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
IČ: 499811
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Místo registrace:
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Na Pláni 1343, 56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465521198
email: csp.uo@seznam.cz
web: www.csp-uo.cz
IČ: 70857156
Právní forma: příspěvková organizace
Místo registrace:
Centrum sociální péče města Žamberk
Albertova 357, 56401 Žamberk
tel.: 465617101
email: csp.zamberk@seznam.cz
web: www.zamberk.cz
IČ: 854603
Právní forma: Příspěvková organizace
Místo registrace: