- a | a | a +
Úvod > Seznam poskytovatelů

Seznam poskytovatelů

Centrum sociální pomoci města Litomyšl
Zámecká 500, 57001 Litomyšl
tel.: 461614861
email: csp.litomysl@tiscali.cz
web: www.litomysl.cz
IČ: 194387
Právní forma: příspěvková organizace města
Místo registrace:
Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
tel.: 466052052
email: info@caacz.cz
web: www.caacz.cz
IČ: 67363156
Právní forma: občanské sdružení
Místo registrace:
Česká unie neslyšících
Dlouhá 729/37, 11000 Praha 1
tel.: 608719001
email: prepis@cun.cz
web: www.eprepis.cz
IČ: 675547
Právní forma: občanské sdružení
Místo registrace:
Český klub nedoslýchavých HELP
Bělehradská 389, 53009 Pardubice
tel.: 466301888
email: shw@email.cz
web: www.sluchove.cz.tl
IČ: 49774883
Právní forma: Občanské sdružení
Místo registrace:
DOMOV BYSTRÉ
Služby:
Školní 453, 56992 Bystré
tel.: 461741308
email: pecdomov@atlas.cz
web: www.osdomov.webpark.cz
IČ: 65189337
Právní forma: občanské sdružení
Místo registrace:
Domov důchodců sv. Zdislavy
Červená Voda 253, 56161 Červená Voda
tel.: 465626203
email: domov.svzdislavy@tiscali.cz
web: www.domov-svzdislavy.cz
IČ: 69172633
Právní forma: samostatný právní subjekt
Místo registrace:
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Cihlářská 761, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465521061
email: info@dduo.cz
web: www.dduo.cz
IČ: 70857130
Právní forma: příspěvková organizace
Místo registrace: