- a | a | a +
Úvod > Seznam poskytovatelů

Seznam poskytovatelů

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
Služby:
Resselovo náměstí 113, 53701 Chrudim
tel.: 777103690
email: domovsenioru1@chrudim.cz
domovsenioru2@chrudim.cz
web: www.domovsenioruchrudim.cz
IČ: 28789563
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Místo registrace:
město Brandýs nad Orlicí
Náměstí Komenského 203, 56112 Brandýs nad Orlicí
tel.: 465544211
email: info@mesto-brandys.cz
web: mesto-brandys.cz
IČ: 278564
Právní forma: ÚSC
Místo registrace:
Město Březová nad Svitavou
Moravské náměstí 1, 56902 Březová nad Svitavou
tel.: 461521280
email: sudomova@brezova.cz
web: www.brezova.cz
IČ: 483869
Právní forma: Obec
Místo registrace:
Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec
tel.: 469660340
email: meu@mesto-hm.cz
web: http://www.hermanuv-mestec.cz
IČ: 270041
Právní forma: obec
Místo registrace:
Město Chrast
Služby:
Náměstí 1, 53851 Město Chrast
tel.: 469666551
email: socialni@mestochrast.cz
web: www.mestochrast.cz
IČ: 270199
Právní forma: obec s pověřením II. stupně
Místo registrace:
Město Chvaletice, Pečovatelská služba
U Stadionu 237, 53312 Chvaletice
tel.: 466985032
email: pecovatelskasluzba@chvaletice.cz
web: www.chvaletice.cz
IČ: 2218663
Právní forma: obec
Místo registrace:
Město Jablonné nad Orlicí
náměstí 5 května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465461557
email: vendova@jablonneno.cz
prudilova@jablonneno.cz
web: www.jablonneno.cz
IČ: 278963
Právní forma: právnická
Místo registrace:
Město Jevíčko
Služby:
Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
tel.: 464620514
email: mullerova@jevicko.cz
web: www.jevicko.cz
IČ: 276791
Právní forma: Obec
Místo registrace:
Město Králíky
Služby:
Velké náměstí 5, 56169 Králíky
tel.: 465670701
email: j.ponocna@orlicko.cz
web: www.kraliky.eu
IČ: 279072
Právní forma: obec
Místo registrace:
Město Letohrad
Služby:
Václavské nám. 10, 56151 Letohrad
tel.: 465676540
email: ml.dps@letohtad.eu
web: www.dpsletohrad.eu
IČ: 7287099
Právní forma: veřejnoprávní korporace
Místo registrace: